English | Español | Polski

Attorney Advertising

Znaleźliście
Państwo swoich
prawników

PONAD $600,000,000 USD UZYSKANYCH W ODSZKODOWANIACH DLA KLIENTÓW

Wypadki budowlane

Wypadki w miejskich środkach transportu

Wypadki w środkach komunikacji publicznej

Urazowe uszkodzenie mózgu

Niebezpieczne produkty

Wykorzystywanie seksualne

Kontakt z nami

Kontakt z kancelarią Edelman & Edelman, P.C.

Niniejsza witryna podaje informacje ogólne i nie stanowi porady prawnej. Najlepszym sposobem uzyskania wskazówek dotyczących swoich konkretnych kwestii prawnych jest kontakt z prawnikiem. Aby umówić się na spotkanie z adwokatem proszę dzwonić lub wypełnić poniższy formularz zgłoszeni a.

Obchodzimy jubileusz65-lecia działalności

Trzy powody, dla których warto nas zatrudnić

1Angażujemy się w 100%: w każdej przyjętej przez nas sprawie uruchamiamy wszystkie zasoby firmy dążąc do uzyskania pozytywnych rezultatów. Nie obawiamy się wydać żadnych sum koniecznych do wygrania sprawy w imieniu klienta.

Trzy powody, dla których warto nas zatrudnić

2Zatrudniamy najlepszych biegłych: po starannym przygotowaniu wyszukujemy biegłych, którzy prowadzą najnowocześniejsze badania nad tym rodzajem uszkodzeń ciała, jakich doznał nasz klient. Współpracujemy na stałe z ekspertami w dziedzinie medycyny, naukowcami, pracownikami uczelni wyższych i innymi.

Trzy powody, dla których warto nas zatrudnić

3Znamy adwokatów strony przeciwnej: w ciągu prawie 65 lat pracy w branży widzieliśmy już wszystkie metody stosowane przez adwokatów strony przeciwnej. Nasze strategie są sprawdzone i dopasowane do ich poczynań oraz obliczone na szybkie przeciwdziałanie wszelkim próbom ograniczenia należnego klientowi odszkodowania.

i-random1