English | Español | Polski

Attorney Advertising

Znaleźliście
Państwo swoich
prawników

PONAD $600,000,000 USD UZYSKANYCH W ODSZKODOWANIACH DLA KLIENTÓW

Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Construction Accidents

Wypadki budowlane

Motor Vehicle Accidents

Wypadki w miejskich środkach transportu

Bicycle Accidents

Wypadki w środkach komunikacji publicznej

Traumatic Brain Injuries

Urazowe uszkodzenie mózgu

Unsafe Products

Niebezpieczne produkty

Sexual Abuse

Wykorzystywanie seksualne

Niebezpieczne Produkty

Pociągamy do odpowiedzialności wszystkie winne zaniedbania osoby za obrażenia spowodowane wadliwymi produktami

Zarówno producenci, dystrybutorzy jak i sprzedawcy detaliczni mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, kiedy wadliwy produkt jest powodem znacznych szkód poniesionych przez konsumenta. Niewinne osoby, które w dobrej wierze korzystają z wadliwych artykułów mają prawo do pełnego odszkodowania na poczet opieki medycznej, z tytułu utraty dochodu oraz wszelkiech innych strat, jakie mogą wyniknąć z odniesionych przez nie obrażeń.

W sprawach roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt, osoby winne zaniedbań dołożą wszelkich starań, aby uniknąć odpowiedzialności. Posiadanie właściwego zespołu prawników po swojej stronie pomoże Państwu w zapewnieniu rezultatów, na jakie zasługujecie. Kancelaria Edelman & Edelman, P.C. reprezentuje osoby poszkodowane w mieście Nowy Jork, które odniosły obrażenia spowodowane wadliwymi produktami.

Reprezentowaliśmy praktykującą lekarkę w sprawie przeciwko producentowi wosku do depilacji podgrzewanego w mikrofalówce. Nasza klientka doznała poważnych oparzeń, kiedy pojemnik stopił się, a wosk rozlał się po jej rękach, powodując liczne oparzenia trzeciego stopnia. Adwokat Howard Engle przemierzył Amerykę Północną, gromadząc dowody i zeznania biegłych w tej sprawie. Udało nam się zawrzeć w imieniu naszej klientki niezwykle korzystną, poufną ugodę.

Zapewniamy agresywną reprezentację w roszczeniach z tytułu odpowiedzialności za produkt

Nasi adwokaci posiadają rozległe doświadczenie w takich sprawach i nie boimy się walki przeciwko wielkim firmom, które idą na skróty w imię zwiększenia zysków. Czujemy się zobowiązani wobec poszkodowanych. Działamy bez pośpiechu i skrupulatnie badamy każdą sprawę, aby zebrać dowody potrzebne na poparcie roszczeń naszych klientów.

Jesteśmy gotowi reprezentować Państwa w dowolnej sprawie z tytułu odpowiedzialności za produkt, co obejmuje:

  • wadliwe lekarstwa i leki
  • wadliwe samochody i części samochodowe
  • wadliwy sprzęt i materiały budowlane
  • wadliwe artykuły gospodarstwa domowego
  • wadliwe produkty konsumenckie
  • wadliwe produkty dziecięce
  • awarie produktów związane z wadami projektu
  • awarie produktów związane wadami produkcyjnymi

Firmy ubezpieczeniowe znane są ze stosowania rozmaitych taktyk starając się zminimalizować kwotę, jaką powinny wypłacić w sprawach o uszkodzenia ciała. Widzieliśmy już wszystkie sztuczki z jakich korzystają, aby przeforsować nieuczciwie zaniżone ugody i potrafimy skutecznie im przeciwdziałać. Interesuje nas tylko to, aby klient otrzymał pełną kwotę odszkodowania osiągalną w tego typu roszczeniach.

Se habla Español | Mówimy po polsku

Proszę porozmawiać o swojej sprawie z prawnikiem

Oferujemy bezpłatną wstępną konsultację we wszelkich roszczeniach z tytułu odpowiedzialności za produkt. Zachęcamy do skontaktowania się z naszym nowojorskim biurem, aby porozmawiać z adw okatem i dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Państwu pomóc. Aby umówić się na spotkanie, proszę dzwonić pod numer 212-235-1197 lub wysłać email.

Obchodzimy jubileusz65-lecia działalności

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

1Angażujemy się w 100%: w każdej przyjętej przez nas sprawie uruchamiamy wszystkie zasoby firmy dążąc do uzyskania pozytywnych rezultatów. Nie obawiamy się wydać żadnych sum koniecznych do wygrania sprawy w imieniu klienta.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

2Zatrudniamy najlepszych biegłych: po starannym przygotowaniu wyszukujemy biegłych, którzy prowadzą najnowocześniejsze badania nad tym rodzajem uszkodzeń ciała, jakich doznał nasz klient. Współpracujemy na stałe z ekspertami w dziedzinie medycyny, naukowcami, pracownikami uczelni wyższych i innymi.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

3Znamy adwokatów strony przeciwnej: w ciągu prawie 65 lat pracy w branży widzieliśmy już wszystkie metody stosowane przez adwokatów strony przeciwnej. Nasze strategie są sprawdzone i dopasowane do ich poczynań oraz obliczone na szybkie przeciwdziałanie wszelkim próbom ograniczenia należnego klientowi odszkodowania.

Photo of Martin W. Edelman and Paul F. Callan