English | Español | Polski

Attorney Advertising

Znaleźliście
Państwo swoich
prawników

PONAD $600,000,000 USD UZYSKANYCH W ODSZKODOWANIACH DLA KLIENTÓW

Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Construction Accidents

Wypadki budowlane

Motor Vehicle Accidents

Wypadki w miejskich środkach transportu

Bicycle Accidents

Wypadki w środkach komunikacji publicznej

Traumatic Brain Injuries

Urazowe uszkodzenie mózgu

Unsafe Products

Niebezpieczne produkty

Sexual Abuse

Wykorzystywanie seksualne

Wykorzystywanie Seksualne

Walka na rzecz dzieci wykorzystywanych seksualnie w szkole

Kancelaria Edelman & Edelman, P.C. posiada specjalny oddział przeznaczony do zastępstwa prawnego dzieci – niektórych zaledwie pięcioletnich – które były wykorzystywane seksualnie w szkole lub w czasie zajęć pod patronatem szkoły. Te sprawy są wnoszone zazwyczaj przez rodziców lub opiekunów dziecka przeciwko rejonowi szkolnemu lub kuratorium oświaty.

Nasza firma skutecznie udowodniła takie kwestie jak zaniedbania w naborze pracowników, zaniedbania podczas szkolenia i/lub zaniedbania w nadzorze jako bezpośrednie przyczyny wykorzystywania – a co za tym idzie, krzywdy dziecka – w sprawach o wykorzystywanie seksualne. Nasi adwokaci ostro walczą o uzyskanie maksymalnej kwoty odszkodowania w imieniu takiego dziecka, dokładając jednocześnie wszelkich starań w celu zminimalizowania ewentualnych dalszych traumatycznych przeżyć.

Prowadzimy sprawę Państwa dziecka z wrażliwością i dyskrecją

Mamy świadomość, że takie sprawy wymagają wielkiej wrażliwości na potrzebę prywatności i poufności odczuwaną przez dziecko i jego rodziców w trakcie całego procesu. Rozumiemy również, że krzywdy doznane przez dzieci mają charakter wewnętrzny, manifestujący się objawami psychicznymi potencjalnie wpływającymi na każdy aspekt życia dziecka. Wiemy jak zebrać nieodparte dowody w celu wykazania pełnego rozmiaru krzywd doznanych przez Państwa dziecko i zapewnienia maksymalnej kwoty odszkodowania.

Kancelaria & Edelman, P.C. świadoma jest także tego, że dla celów prawidłowego zastępstwa prawnego tych poszkodowanych, należy zadbać o ich przyszłe potrzeby związane z doradztwem psychologicznym. Wiemy, że szkodliwe konsekwencje napaści seksualnych mogą mieć trwałe, często nieodwracalne skutki wymagające znacznych nakładów pieniężnych ze strony rejonu szkolnego, kuratorium oświaty czy organu rządowego.

Jesteśmy gotowi reprezentować Państwa dziecko w sprawach o wykorzystywanie seksualne ze strony wszelkich napastników, co obejmuje:

  • nauczycieli
  • trenerów
  • pedagogów szkolnych
  • pracowników administracji
  • woźnych
  • kolegów szkolnych

Jeśli Państwa dziecko padło ofiarą przestępstwa seksualnego z rąk pracownika szkoły lub osoby pełniącej podobną funkcję, w świetle prawa przysługuje Państwu tylko pewna określona ilość czasu na wniesienie roszczenia. Ważne jest, aby działać szybko w celu ochrony interesów dziecka. W każdym przypadku naszym osobistym celem jest doprowadzenie do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób, które dopuściły do zaniedbania. Usilnie dążymy do uzyskania maksymalnej kwoty odszkodowania za krzywdy doznane przez Państwa dziecko i do zapewnienia mu opieki, której potrzebuje teraz i będzie potrzebować w przyszłości.

Se habla Español | Mówimy po polsku

Więcej informacji o tym, co możemy zrobić, aby ochronić interesy Państwa dziecka

Zachęcamy do skontaktowania się z naszym nowojorskim biurem w celu omówienia sprawy swego dziecka z adwokatem. Naszą osobistą misją jest doprowadzenie do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób, które dopuściły się zaniedbania i zapewnienie Państwa dziecku odszkodowania koniecznego do zaspokojenia wszystkich jego obecnych i przyszłych potrzeb. Aby umówić się na bezpłatną wstę pną konsultację, proszę dzwonić pod numer 212-235-1197 lub wysłać email.

Obchodzimy jubileusz65-lecia działalności

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

1Angażujemy się w 100%: w każdej przyjętej przez nas sprawie uruchamiamy wszystkie zasoby firmy dążąc do uzyskania pozytywnych rezultatów. Nie obawiamy się wydać żadnych sum koniecznych do wygrania sprawy w imieniu klienta.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

2Zatrudniamy najlepszych biegłych: po starannym przygotowaniu wyszukujemy biegłych, którzy prowadzą najnowocześniejsze badania nad tym rodzajem uszkodzeń ciała, jakich doznał nasz klient. Współpracujemy na stałe z ekspertami w dziedzinie medycyny, naukowcami, pracownikami uczelni wyższych i innymi.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

3Znamy adwokatów strony przeciwnej: w ciągu prawie 65 lat pracy w branży widzieliśmy już wszystkie metody stosowane przez adwokatów strony przeciwnej. Nasze strategie są sprawdzone i dopasowane do ich poczynań oraz obliczone na szybkie przeciwdziałanie wszelkim próbom ograniczenia należnego klientowi odszkodowania.

Photo of Martin W. Edelman and Paul F. Callan