English | Español | Polski

Attorney Advertising

Znaleźliście
Państwo swoich
prawników

PONAD $600,000,000 USD UZYSKANYCH W ODSZKODOWANIACH DLA KLIENTÓW

Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Construction Accidents

Wypadki budowlane

Motor Vehicle Accidents

Wypadki w miejskich środkach transportu

Bicycle Accidents

Wypadki w środkach komunikacji publicznej

Traumatic Brain Injuries

Urazowe uszkodzenie mózgu

Unsafe Products

Niebezpieczne produkty

Sexual Abuse

Wykorzystywanie seksualne

Niesłuszne wyroki skazujące

Będziemy walczyć w imieniu klienta, jeśli został niesłusznie uwięziony za przestępstwo, którego nie popełnił

Istnieje wiele udokumentowanych przypadków, w których osoby skazane za przestępstwo i osadzone w więzieniu zostały później uznane za całkowicie niewinne. W niepokojącej liczbie takich sytuacji okazało się, że umyślne wykroczenie władz odegrało bezpośrednią rolę w uzyskaniu wyroku skazującego. Jeżeli jesteście Państwo więzieni za przestępstwo, którego nie popełniliście, możecie mieć podstawy do ubiegania się od władz o odszkodowanie.

Żadne władze – a zwłaszcza władze miasta Nowy Jork – nie lubią przyznawać się do popełnionych błędów, a ich prawnicy zrobią wszystko, co tylko możliwe celem uniknięcia wszelkiego domniemania niestosownego działania. Kiedy władze są przygotowane do zmobilizowania w swojej obronie wszelkich dostępnych ich środków, ważne jest posiadanie odpowiedniego adwokata, który da radę stawić im czoła. Kancelaria Edelman & Edelman, P.C. reprezentuje obywateli w sprawach dotyczących niesłusznych wyroków skazujących.

Nasi adwokaci reprezentowali Jonathana Fleminga, który spędził w więzieniu 24 lata za morderstwo z 1989 roku, którego nie popełnił. Pomogliśmy mu uzyskać ugodę wartości 6,25 miliona USD po tym, jak wyszło na jaw, że prokuratura zataiła dowody, które udowodniłyby jego niewinność.

Stworzymy właściwy zespół do wywalczenia należnej sprawiedliwość!

Nasza praktyka dotycząca niesłusznych wyroków skazujących i uwięzienia skupia się wyłącznie na sprawach, w których osoba osadzona padła ofiarą wykroczenia ze strony organów ścigania, prokuratury lub innego urzędnika administracji.Posiadamy rozległe doświadczenie w sprawach dotyczących fałszywych zarzutów, niesłuszego uwięzienia i niesłusznych wyroków skazujących oraz wysokie kwalifikacje pozwalające na uzyskiwanie dla naszych klientów korzystnych rezultatów.

Tworzymy najwyższej jakości zespół prawników i nadzwyczajnych śledczych, którzy będą walczyć, aby udowodnić Państwa niewinność. Jeśli wyrok skazujący zostanie uchylony, nasi adwokaci przejmą dowodzenie w walce o maksymalne odszkodowanie za czas spędzony w więzieniu oraz za doznane w reultacie uwięzienia krzywdy. Złożymy w odpowiednim urzędzie powiadomienie o roszczeniu i będziemy wytrwale dążyć w Państwa imieniu do uzyskania jak najkorzystniejszego wyniku.

Se habla Español | Mówimy po polsku

Proszę omówić z prawnikiem swoje roszczenia z tytułu niesłusznego wyroku skazującego

Prosimy o kontakt z naszym nowojorskim biurem w celu omówienia swojej spawy z adwokatem. Przyjdziemy do Państwa na bezpłatną wstępną konsultację, w trakcie której możecie nam Państwo opowiedzieć o swojej sprawie i uzyskać więcej informacji na temat sposobów, w jaki możemy Państwu pomóc. Aby umówić się na spotkanie, proszę dzwonić pod numer 212-235-1197 lub wysłać email.

Obchodzimy jubileusz65-lecia działalności

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

1Angażujemy się w 100%: w każdej przyjętej przez nas sprawie uruchamiamy wszystkie zasoby firmy dążąc do uzyskania pozytywnych rezultatów. Nie obawiamy się wydać żadnych sum koniecznych do wygrania sprawy w imieniu klienta.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

2Zatrudniamy najlepszych biegłych: po starannym przygotowaniu wyszukujemy biegłych, którzy prowadzą najnowocześniejsze badania nad tym rodzajem uszkodzeń ciała, jakich doznał nasz klient. Współpracujemy na stałe z ekspertami w dziedzinie medycyny, naukowcami, pracownikami uczelni wyższych i innymi.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

3Znamy adwokatów strony przeciwnej: w ciągu prawie 65 lat pracy w branży widzieliśmy już wszystkie metody stosowane przez adwokatów strony przeciwnej. Nasze strategie są sprawdzone i dopasowane do ich poczynań oraz obliczone na szybkie przeciwdziałanie wszelkim próbom ograniczenia należnego klientowi odszkodowania.

Photo of Martin W. Edelman and Paul F. Callan