English | Español | Polski

Attorney Advertising

Znaleźliście
Państwo swoich
prawników

PONAD $600,000,000 USD UZYSKANYCH W ODSZKODOWANIACH DLA KLIENTÓW

Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Construction Accidents

Wypadki budowlane

Motor Vehicle Accidents

Wypadki w miejskich środkach transportu

Bicycle Accidents

Wypadki w środkach komunikacji publicznej

Traumatic Brain Injuries

Urazowe uszkodzenie mózgu

Unsafe Products

Niebezpieczne produkty

Sexual Abuse

Wykorzystywanie seksualne

Śmierć Zawiniona

Walczymy w imieniu pozostałych przy życiu członków rodzin w nowojorskich sprawach o roszczenia z tytułu śmierci zawinionej

Śmierć zawiniona ma miejsce, gdy zgon następuje w wyniku zaniedbania przez inną osobę. Pozostali przy życiu członkowie rodziny mają prawo do pełnego odszkodowania za straty osobiste oraz materialne, które ponieśli w wyniku śmierci bliskiej osoby. Są to dla Państwa i dla rodziny bolesne i trudne emocjonalnie chwile, zatem wsparcie doświadczonego adwokata może pomóc w zapewnieniu ochrony Państwa interesów.

Adwokaci kancelarii Edelman & Edelman, P.C. zajmujący się sprawami śmierci zawinionej reprezentują nowojorskie rodziny, które straciły bliską osobę z winy innej osoby. Zdajemy sobie sprawę, żę ostatnią rzeczą, jakiej Państwo potrzebują w tych trudnym chwilach jest zajmowanie się zawiłymi kwestiami prawnymi. Będziemy towarzyszyć Państwu na każdym kroku, pracując wytrwale, aby dopilnować otrzymania pełnej kwoty odszkodowania osiągalnej w takich roszczeniach.

Pomożemy w trudnych chwilach

To przykre, ale firmy ubezpieczeniowe próbują minimalizować kwoty pieniędzy wypłacane przy każdym roszczeniu. Dotyczy to spraw, w których odpowiedzialność ubezpieczonej przez nie osoby od odpowiedzialności za czyjąś śmierć jest więcej niż oczywista. Chcemy, aby w tym trudnym okresie mogli Państwo poświęcić tyle czasu ile potrzeba na zajęcie się sobą i swoją rodziną. My zajmiemy się w Państwa imieniu wszelkimi kwestiami prawnymi i pomożemy przejść przez ten proces w możliwie najbezboleśniejszy sposób.

Zależnie od okoliczności związanych z roszczeniem, można ubiegać się o następujące odszkodowania:

Odszkodowanie z przyczyn ekonomicznych:

  • koszty medyczne
  • koszty pogrzebu i pochówku
  • utrata przyszłego dochodu
  • utrata przyszłych świadczeń emerytalnych
  • utrata potencjalnego spadku

Odszkodowanie z przyczyn nieekonomicznych:

  • utrata partnera życiowego
  • utrata poradnictwa i wsparcia
  • utrata poczucia bezpieczeństwa i opieki

Nowojorskie pozwy o dziedziczenie uprawnień

Pozwy o dziedziczenie uprawnień wnoszone są wobec masy spadkowej bliskiej osoby. Podstawowym celem pozwu o dziedziczenie uprawnień jest ubieganie się o odszkodowanie za ból i cierpienie, jakiego bliska osoba doświadczyła przed śmiercią. Jest to roszczenie z tytułu uszkodzenia ciała, z którym bliska osoba mogłaby wystąpić, gdyby przeżyła swój wypadek. Dokonamy analizy Państwa roszczenia i zdecydujemy, czy ubieganie się o odszkodowanie w tej sytuacji będzie właściwe.

Walczymy o odszkodowanie za straty moralne w sprawach roszczeń z tytułu śmierci zawinionej

W niektórych sprawach o śmierć zawinioną można ubiegać się o odszkodowanie za poniesione straty moralne. Jest to dodatkowe zadośćuczynienie, mające na celu ukaranie osoby, której zaniedbanie doprowadziło do śmierci bliskiej osoby. Odszkodowanie za straty moralne jest niezwykle rzadkie, ale bywa przyznawane w przypadkach zachowań w szczególnie złej wierze. Dokonujemy również analizy każdego przypadku, aby ustalić, czy odszkodowanie za straty moralne może być w tym przypadku przyznane.

Se habla Español | Mówimy po polsku

Proszę omówić z jednym z naszych prawników swoje roszczenia z tytułu wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Zachęcamy do kontaktu z naszym nowojorskim biurem w celu bardziej szczegółowego omówienia swojej sprawy. Oferujemy bezpłatną wstępną konsultację, w trakcie której można uzyskać odpowiedzi na swoje pytania i zdobyć więcej informacji na temat swoich praw. Aby umówić się na spotkanie, proszę dzwonić pod numer 212-235-1197 lub wysłać email.

Obchodzimy jubileusz65-lecia działalności

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

1Angażujemy się w 100%: w każdej przyjętej przez nas sprawie uruchamiamy wszystkie zasoby firmy dążąc do uzyskania pozytywnych rezultatów. Nie obawiamy się wydać żadnych sum koniecznych do wygrania sprawy w imieniu klienta.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

2Zatrudniamy najlepszych biegłych: po starannym przygotowaniu wyszukujemy biegłych, którzy prowadzą najnowocześniejsze badania nad tym rodzajem uszkodzeń ciała, jakich doznał nasz klient. Współpracujemy na stałe z ekspertami w dziedzinie medycyny, naukowcami, pracownikami uczelni wyższych i innymi.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

3Znamy adwokatów strony przeciwnej: w ciągu prawie 65 lat pracy w branży widzieliśmy już wszystkie metody stosowane przez adwokatów strony przeciwnej. Nasze strategie są sprawdzone i dopasowane do ich poczynań oraz obliczone na szybkie przeciwdziałanie wszelkim próbom ograniczenia należnego klientowi odszkodowania.

Photo of Martin W. Edelman and Paul F. Callan