English | Español | Polski

Attorney Advertising

Znaleźliście
Państwo swoich
prawników

PONAD $600,000,000 USD UZYSKANYCH W ODSZKODOWANIACH DLA KLIENTÓW

Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Construction Accidents

Wypadki budowlane

Motor Vehicle Accidents

Wypadki w miejskich środkach transportu

Bicycle Accidents

Wypadki w środkach komunikacji publicznej

Traumatic Brain Injuries

Urazowe uszkodzenie mózgu

Unsafe Products

Niebezpieczne produkty

Sexual Abuse

Wykorzystywanie seksualne

Niezapewnienie drogi przemieszczenia z poziomu na poziom

Ochrona praw pracowników, którzy odnieśli obrażenia wskutek niezapewnienia przejścia z poziomu na poziom

Generalni wykonawcy mają prawny obowiązek zapewnienia bezpiecznych dróg przemieszczania się pomiędzy poziomami na budowie, takich jak drabiny, klatki schodowe czy windy. Tymczasowe rampy zbudowane z zapasowych belek czy desek i inne prowizoryczne środki nie zapewniają wymaganej prawem niezawodności ani bezpieczeństwa.

Pracownikom, którzy doznali obrażeń z powodu niezapewnienia przez ogólnego wykonawcę drogi przemieszczania się z poziomu na poziom, przysługuje prawo do sprawiedliwego odszkodowania. Sprawy te w bardzo dużym stopniu opierają się o konkretne fakty i pomoc rzetelnego prawnika specjalizującego się w wypadkach na budowie może zapewnić ochronę praw pracowników budowlanych.

Poważani adwokaci nowojorscy walczą w imieniu klienta

Kancelaria Edelman & Edelman, P.C. posiada dziesiątki lat doświadczenia w reprezentowaniu pracowników budowlanych w skomplikowanych roszczeniach z tytułu obrażeń odniesionych w wypadkach na budowie. Posiadamy dogłębną wiedzę na temat naruszeń prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy stanu Nowy Jork i wiemy jak prowadzić sprawy o niezapewnienie drogi przemieszczenia z poziomu na poziom, aby uzyskać korzystny wynik. Jeśli doznali Państwo poważnych obrażeń pracując na budowie, mogą Państwo liczyć na sprawne i strategiczne zastępstwo prawne.

Jesteśmy gotowi reprezentować Państwa w każdym rodzaju roszczenia o niezapewnienie drogi przemieszczenia z poziomu na poziom. Zetknęliśmy się z przypadkami, w których drabiny użyte na budowie nie były wystaczająco wysokie, aby zapewnić bezpieczne przemieszczenie się między poziomami, a tymczasowe konstrukcje wyraźnie nie spełniały norm prawnych.

Prowadzenie sprawy w sposób zapewniający maksymalną kwotę odszkodowania

Większość ławników nie jest lekarzami i większość nie doznała prawdopodobnie obrażeń takich, jak Państwa obrażenia. Z tego powodu mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jak obrażenia takie wpływają na zdolność do pracy i prowadzenie normalnego życia. Nie rozumieją też, jakie znosicie Państwo cierpienia ani jaka opieka i zadośćuczynienie są konieczne do powrotu do zdrowia. Przedstawiamy skomplikowane informacje w przystępnym języku wykorzystując do tego najnowsze środki wizualne, aby ławnicy jasno zrozumieli, jakich doznali Państwo obrażeń oraz czego potrzeba Państwu do powrotu do zdrowia.

Se habla Español | Mówimy po polsku

Prosimy omówić swoją sprawę z jednym z naszych prawników

Bez względu na okoliczności, w których doszło do obrażeń, powinni Państwo skontaktować się z nami w celu bezpłatnej analizy sprawy. Przedstawimy uczciwą ocenę roszczenia i w pełni wyjaśnimy przysługujące Państwu opcje prawne. Aby umówić się na spotkanie, można dzwonić do nas pod numer 212-235-1197 lub wysłać email.

Obchodzimy jubileusz65-lecia działalności

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

1Angażujemy się w 100%: w każdej przyjętej przez nas sprawie uruchamiamy wszystkie zasoby firmy dążąc do uzyskania pozytywnych rezultatów. Nie obawiamy się wydać żadnych sum koniecznych do wygrania sprawy w imieniu klienta.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

2Zatrudniamy najlepszych biegłych: po starannym przygotowaniu wyszukujemy biegłych, którzy prowadzą najnowocześniejsze badania nad tym rodzajem uszkodzeń ciała, jakich doznał nasz klient. Współpracujemy na stałe z ekspertami w dziedzinie medycyny, naukowcami, pracownikami uczelni wyższych i innymi.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

3Znamy adwokatów strony przeciwnej: w ciągu prawie 65 lat pracy w branży widzieliśmy już wszystkie metody stosowane przez adwokatów strony przeciwnej. Nasze strategie są sprawdzone i dopasowane do ich poczynań oraz obliczone na szybkie przeciwdziałanie wszelkim próbom ograniczenia należnego klientowi odszkodowania.

Photo of Martin W. Edelman and Paul F. Callan