English | Español | Polski

Attorney Advertising

Znaleźliście
Państwo swoich
prawników

PONAD $600,000,000 USD UZYSKANYCH W ODSZKODOWANIACH DLA KLIENTÓW

Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Construction Accidents

Wypadki budowlane

Motor Vehicle Accidents

Wypadki w miejskich środkach transportu

Bicycle Accidents

Wypadki w środkach komunikacji publicznej

Traumatic Brain Injuries

Urazowe uszkodzenie mózgu

Unsafe Products

Niebezpieczne produkty

Sexual Abuse

Wykorzystywanie seksualne

Upadki Z Wysokości

Ochrona swoich praw po doznaniu obrażen w poważnym upadku na placu budowy

W mieście Nowy Jork pracownicy budowlani są zatrudniani do różnych robót, począwszy od budowli jednopiętrowych, skończywszy na potężnych drapaczach chmur. Upadek ze znacznej wysokości może spowodować obrażenia, które odmienią całe życie lub doprowadzą nawet do śmierci. Generalni wykonawcy mają obowiązek podejmować konkretne środki, aby zabezpieczyć swoich pracowników przed upadkami, a jakiekolwiek niedopełnienie tej powinności może stworzyć podstawę do roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli doznali Państwo urazu w wypadku, który wydarzył się z powodu niebezpiecznych warunków w miejscu pracy, powiniście niezwłocznie zasięgnąć porady doświadczonego nowojorskiego adwokata zajmującego się sprawami obrażeń na budowie. Generalni wykonawcy podejmą zdecydowane działania, aby chronić w takich sprawach swoje własne interesy i Państwo powinni zrobić to samo. W kancalarii Edelman & Edelman, P.C. reprezentujemy pracowników budowlanych w szerokim zakresie roszczeń związanych z upadkami z wysokości w miejscu pracy.

Reprezentowaliśmy rodzinę malarza, który poniósł śmierć w wyniku upadku, ponieważ nie zapewniono mu odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego podczas pracy przy odbudowie mostu. Nasi adwokaci uzyskali 5 milionów USD odszkodowania dla pozostałych przy życiu członków jego rodziny.

Solidne zastępstwo prawne we wszystkich rodzajach roszczeń z tytułu upadków na placach budowy

Założyciel kancelarii, Martin Edelman jest osobą znaną w całym nowojorskim srodowisku prawniczym swojej wiedzy na temat obrażeń, jakie mogą wystąpić w upadkach na placu budowy. Nasza firma reprezentowała pracowników w sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju obrażeń, co obejmuje urazowe uszkodzenia mózgu (UUM), urazy szyi, urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego, złamania kości oraz upadki ze skutkiem śmiertelnym.

Mamy doświadczenie w reprezentowaniu pracowników budowlanych w sprawach dotyczących upadków z wysokości, które mogą nastapić z dowolnej przyczyny, co obejmuje:

  • niezapewnieniem wystarczającego sprzętu ochronnego
  • nieoznakowanie lub nieosłonięcie dołów i wykopów
  • szczelinami w podłodze
  • upadkami z rusztowania
  • upadki z drabiny

Nie zaniechamy walki, dopóki nie osiągniemy najlepszego możliwego rezultatu

Aby sprawa Państwa zakończyła się sukcesem, nie szczędzimy wszelkich dostępnych naszej firmie środków. Podchodzimy dogłębnie do sprawy i wykonujemy pracę konieczną do przedstawienia w Państwa imieniu nieodpartych argumentów. Nie będziemy zalecać przyjęcia jakiejkolwiek propozycji ugody, jeśli nie będziemy przekonani, iż stanowi ona najlepszy rezultat osiągalny w przypadku takich roszczeń. Jeśli wynegocjowanie zadowalającej ugody okaże się niemożliwe, wniesiemy sprawę do sądu.

Se habla Español | Mówimy po polsku

Proszę porozmawiać z prawnikiem o swoim upadku na placu budowy

Proszę nie zwlekać z poszukaniem zastępstwa prawnego, jeśli doznali Państwo poważnego urazu na skutek upadku w miejscu pracy. Oferujemy bezpłatną wstępną konsultację, podczas której można bez żadnych zobowiązań omówić swoją sprawę z adwokatem. Aby umówić się na spotkanie, proszę dzwonić pod numer 212-235-1197 lub wysłać email.

Obchodzimy jubileusz65-lecia działalności

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

1Angażujemy się w 100%: w każdej przyjętej przez nas sprawie uruchamiamy wszystkie zasoby firmy dążąc do uzyskania pozytywnych rezultatów. Nie obawiamy się wydać żadnych sum koniecznych do wygrania sprawy w imieniu klienta.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

2Zatrudniamy najlepszych biegłych: po starannym przygotowaniu wyszukujemy biegłych, którzy prowadzą najnowocześniejsze badania nad tym rodzajem uszkodzeń ciała, jakich doznał nasz klient. Współpracujemy na stałe z ekspertami w dziedzinie medycyny, naukowcami, pracownikami uczelni wyższych i innymi.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

3Znamy adwokatów strony przeciwnej: w ciągu prawie 65 lat pracy w branży widzieliśmy już wszystkie metody stosowane przez adwokatów strony przeciwnej. Nasze strategie są sprawdzone i dopasowane do ich poczynań oraz obliczone na szybkie przeciwdziałanie wszelkim próbom ograniczenia należnego klientowi odszkodowania.

Photo of Martin W. Edelman and Paul F. Callan