Wyłączeniu odpowiedzialności

Korzystanie z Internetu lub z tego formularza w celu porozumienia się z naszą kancelarią lub jej dowolnym członkiem nie ustanawia relacji prawnik-klient. Nie powinno się wysyłać za pośrednictwem tego formularza informacji poufnych ani uwarunkowanych czasowo.