English | Español | Polski

Attorney Advertising

Znaleźliście
Państwo swoich
prawników

PONAD $600,000,000 USD UZYSKANYCH W ODSZKODOWANIACH DLA KLIENTÓW

Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Construction Accidents

Wypadki budowlane

Motor Vehicle Accidents

Wypadki w miejskich środkach transportu

Bicycle Accidents

Wypadki w środkach komunikacji publicznej

Traumatic Brain Injuries

Urazowe uszkodzenie mózgu

Unsafe Products

Niebezpieczne produkty

Sexual Abuse

Wykorzystywanie seksualne

Wypadki z udziałem ciężarówek

Proszę zasięgnąć porady adwokata, jeśli doznali Państwo obrażeń w wypadku z udziałem ciężarówki w mieście Nowy Jork

Kiedy dochodzi do wypadku 18-kołowca z samochodem osobowym, istnieje wysokie prawdopodobieństwo ciężkich lub nawet śmiertelnych obrażeń. Na kierowcach ciężarówek ciąży szczególny obowiązek zachowania zapewniającego bezpieczeństwo wszystkim współużytkownikom dróg. Kiedy nie wywiązują się z tego obowiązku, zarówno kierowcy, jak i firmy transportowe, producenci sprzętu i inni mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez ofiary wypadków.

Rozwiązanie takich spraw może być nadzwyczaj skomplikowane, a dzięki pomocy rzetelnego nowojorskiego adwokata zajmującego się uszkodzeniami ciała zapewnicie sobie Państwo stałą ochronę swoich interesów. W swojej praktyce kancelaria Edelman & Edelman, P.C. koncentruje się na najpoważniejszych sprawach wypadków z udziałem 18-kołowców, samochodów półciężarowych oraz ciągników z przyczepą. Zajmujemy się również sprawami dotyczącymi innych pojazdów komercyjnych, co obejmuje furgonetki dostawcze i przeprowadzkowe. Reprezentujemy ofiary wypadków, których życie zmieniło się wskutek odniesionych obrażeń oraz rodziny, które straciły bliską osobę.

Dochodzimy należnej sprawiedliwości po poważnym wypadku z udziałem ciężarówki

Kluczem do dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków z udziałem ciężarówek jest ustalenie, kto faktycznie ponosi winę. Badamy każdy aspekt sprawy, aby dokładnie określić jak doszło do wypadku i kto jest za niego odpowiedzialny. Usilnie dążymy do uzyskania maksymalnego odszkodowania od wszelkich osób, które dopuściły się zaniedbania i wykorzystujemy każdą dostępną opcję w celu zapewnienia Państwu najlepszego możliwego rezultatu.

Mamy doświadczenie w reprezentowaniu ofiar wielu różnych wypadków z udziałem ciężarówek, co obejmuje wypadki wynikłe z:

  • · zaniedbania kierowcy
  • · zmęczenia kierowcy
  • · niewłaściwego załadunku ciężarówki
  • · naruszenia przepisów
  • · awarii lub wad sprzętu
  • · niedbałej konserwacji

Inwestujemy w sprawę klienta – i w klienta – walcząc o sprawiedliwość

Walczyliśmy przeciwko kilku najbardziej uznanym firmom amerykańskiego przemysłu w skomplikowanych sprawach dotyczących wypadków z udziałem ciężarówek. Takie sprawy często wiążą się z podjęciem złożonych działań prawnych i z przewlekłym postępowaniem prawnym. Inwestujemy każdą niezbędną ilość czasu i pieniędzy, aby zapewnić jak największą szansę na wygranie sprawy i uzyskanie pełnego i sprawiedliwego odszkodowania, na jakie Państwo zasługują.

Se habla Español | Mówimy po polsku

Na temat swoich roszczeń z tytułu obrażeń odniesionych w wypadku z udziałem ciężarówki proszę porozmawiać z jednym z naszych prawników spejalizujących się w takich wypadkach

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu umówi enia się na bezpłatną i niezobowiązującą konsultację z jednym z naszych adwokatów. Przedstawimy uczciwą ocenę Państwa roszczenia z tytułu wypadku z udziałem ciężarówki i w pełni wyjaśnimy przysługujące Państwu opcje prawne. Aby umówić się na spotkanie, można dzwonić do nas pod numer 212-235-1197 lub wysłać email.

Obchodzimy jubileusz65-lecia działalności

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

1Angażujemy się w 100%: w każdej przyjętej przez nas sprawie uruchamiamy wszystkie zasoby firmy dążąc do uzyskania pozytywnych rezultatów. Nie obawiamy się wydać żadnych sum koniecznych do wygrania sprawy w imieniu klienta.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

2Zatrudniamy najlepszych biegłych: po starannym przygotowaniu wyszukujemy biegłych, którzy prowadzą najnowocześniejsze badania nad tym rodzajem uszkodzeń ciała, jakich doznał nasz klient. Współpracujemy na stałe z ekspertami w dziedzinie medycyny, naukowcami, pracownikami uczelni wyższych i innymi.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

3Znamy adwokatów strony przeciwnej: w ciągu prawie 65 lat pracy w branży widzieliśmy już wszystkie metody stosowane przez adwokatów strony przeciwnej. Nasze strategie są sprawdzone i dopasowane do ich poczynań oraz obliczone na szybkie przeciwdziałanie wszelkim próbom ograniczenia należnego klientowi odszkodowania.

Photo of Martin W. Edelman and Paul F. Callan