English | Español | Polski

Attorney Advertising

Znaleźliście
Państwo swoich
prawników

PONAD $600,000,000 USD UZYSKANYCH W ODSZKODOWANIACH DLA KLIENTÓW

Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Construction Accidents

Wypadki budowlane

Motor Vehicle Accidents

Wypadki w miejskich środkach transportu

Bicycle Accidents

Wypadki w środkach komunikacji publicznej

Traumatic Brain Injuries

Urazowe uszkodzenie mózgu

Unsafe Products

Niebezpieczne produkty

Sexual Abuse

Wykorzystywanie seksualne

Urazy Okołoporodowe

Walka o ochronę przyszłości dzieci w Nowym Jorku w roszczeniach z tytułu urazów okołoporodowych

Kobiety ciężarne i ich nienarodzone dzieci wymagają troskliwej opieki na każdym etapie ciąży i porodu jak również opieki poporodowej po urodzeniu dziecka. Wspólnym obowiązkiem lekarzy i wszystkich członków personelu medycznego jest podjęcie wszelkich środków koniecznych do zapewnienia w każdym momencie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka i do szybkiego rozwiązywania wszelkich mogących wyniknąć problemów.

Niedopełnienie tych obowiązków może doprowadzić do komplikacji podczas ciąży, co może mieć katastrofalne skutki. Kiedy dochodzi do błędów, przeoczenia krytycznych wskaźników lub niedopełnienia obowiązku opieki, personel medyczny może być pociagnięty do odpowiedzialności za wszelkie uszczerbki na zdrowiu doznane przez matkę lub jej dziecko. Są to sprawy skomplikowane i pełne emocji. Proszę się upewnić, że od początku wspiera Państwa doświadczony nowojorski adwokat specjalizujący się w błędach w sztuce lekarskiej.

Uzyskaliśmy odszkodowanie w wysokości 7 milionów USD dla dziecka w sprawie przeciwko szpitalowi Bellevue i korporacji New York City Health and Hospitals Corporation (HHC). Sprawa dotyczyła opóźnionego odebrania porodu i nieodpowiedniego postępowania w dystocji barkowej, przez co dziecko doznało ciężkiego uszkodzenia mózgu prowadzącego do porażenia mózgowego, złamania ramienia i poważnego uszkodzenia nerwów splotu ramiennego.

Walczymy o pełną kwotę odszkodowania zabezpieczającą potrzeby Państwa dziecka na całe życie

Kancelaria Edelman & Edelman, P.C. reprezentuje dzieci i ich rodziny w szerokiej gamie spraw dotyczących obrażeń okołoporodowych i innych zaburzeń u rozwijającego się płodu. Założyciel kancelarii, mecenas Martin Edelman jest powszechnie znany ze swojej znajomości medycyny oraz świadomości wpływu, jaki dany uraz będzie miał na osobę poszkodowaną przez całe jej życie. Będzie walczyć o odszkodowanie zabezpieczające obecne i przyszłe potrzeby Państwa dziecka obejmujące opiekę medyczną, rehabilitację, terapię, medyczny sprzęt wspomagający i inne względy.

Mamy doświadczenie w reprezentowaniu dzieci i rodzin w roszczeniach z tytułu wszelkiego typu urazów okołoporodowych, jak:

  • uszkodzenie mózgu, co obejmuje urazy spowodowane niedotlenieniem
  • porażenie mózgowe
  • dystocja barkowa prowadząca do uszkodzenia splotu ramiennego lub porażenia Erba
  • uszkodzenia w porodzie kleszczowym, co obejmuje skaleczenia płodu
  • błędy w cesarskim cięciu
  • brak monitorowania parametrów życiowych
  • brak diagnozy powikłań
  • urazy doznane przez matkę
  • błędy skutkujące zgonem matki lub dziecka

Se habla Español | Mówimy po polsku

Proszę nie zwlekać z omówieniem z prawnikiem swojego roszczenia z tytułu urazów okołoporodowych

Nasi prawnicy zajmują się urazami okołoporodowymi i świadczą usługi w tym zakresie dla klientów zamieszkałych w Nowym Jorku i okolicach. Istnieją specyficzne kryteria, w oparciu o które można wnieść roszczenie z tytułu błędu w sztuce lekarskiej. Dokonamy szczegółowej analizy Państwa sprawy podczas bezpłatnej wstępnej konsultacji i odpowiemy na wszystkie pytania. Aby umówić się na spotkanie, proszę dzwonić pod numer 212-235-1197 lub wysłać email.

Obchodzimy jubileusz65-lecia działalności

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

1Angażujemy się w 100%: w każdej przyjętej przez nas sprawie uruchamiamy wszystkie zasoby firmy dążąc do uzyskania pozytywnych rezultatów. Nie obawiamy się wydać żadnych sum koniecznych do wygrania sprawy w imieniu klienta.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

2Zatrudniamy najlepszych biegłych: po starannym przygotowaniu wyszukujemy biegłych, którzy prowadzą najnowocześniejsze badania nad tym rodzajem uszkodzeń ciała, jakich doznał nasz klient. Współpracujemy na stałe z ekspertami w dziedzinie medycyny, naukowcami, pracownikami uczelni wyższych i innymi.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

3Znamy adwokatów strony przeciwnej: w ciągu prawie 65 lat pracy w branży widzieliśmy już wszystkie metody stosowane przez adwokatów strony przeciwnej. Nasze strategie są sprawdzone i dopasowane do ich poczynań oraz obliczone na szybkie przeciwdziałanie wszelkim próbom ograniczenia należnego klientowi odszkodowania.

Photo of Martin W. Edelman and Paul F. Callan