English | Español | Polski

Attorney Advertising

Znaleźliście
Państwo swoich
prawników

PONAD $600,000,000 USD UZYSKANYCH W ODSZKODOWANIACH DLA KLIENTÓW

Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Construction Accidents

Wypadki budowlane

Motor Vehicle Accidents

Wypadki w miejskich środkach transportu

Bicycle Accidents

Wypadki w środkach komunikacji publicznej

Traumatic Brain Injuries

Urazowe uszkodzenie mózgu

Unsafe Products

Niebezpieczne produkty

Sexual Abuse

Wykorzystywanie seksualne

Wypadki Na Podnośnikach Koszowych

Ogólnokrajowe uznanie za sposób dochodzenia przez nas roszczeń z tytułu wypadków na podnośnikach koszowych

W świetle nowojorskiego prawa pracy wykonawcy budowlani ponoszą odpowiedzialność za obrażenia doznane przez pracownika w następstwie spowodowanego grawitacją upadku osoby lub przedmiotu z wysokości. Pracownicy budowlani, którzy doznali obrażeń w wypadkach na podnośnikach koszowych często mają trudności z uzyskaniem sprawiedliwego odszkodowania, ponieważ odnoszą obrażenia w koszu podnośnika, gdzie grawitacja nie zawsze wchodzi w grę.

Kancelaria Edelman & Edelman, P.C. oferuje zastępstwo prawne nowojorskich pracownikom budowlanym w dochodzeniu roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec producentów podnośników koszowych, takich jak JLG Industries Inc., we wszystkich rodzajach spraw dotyczących obrażeń odniesionych na podnośnikach koszowych, włącznie z takimi, w których przepisy prawa pracy nie mają zastosowania. Odnieśliśmy sukces tam, gdzie inni prawnicy stwierdzili brak podstawy roszczenia, a nasza ustanawiająca precedensy w prawie praca zdobyła uznanie w całym kraju.

Umiejętne zastępstwo prawne przez poważanych prawników nowojorskich

Wypadki na podnośnikach koszowych obejmują kilka unikalnych elementów niespotykanych w wypadkach na dźwigach lub wypadkach przy użyciu innego rodzaju sprzętu. W pewnych przypadkach do obrażeń dochodzi gdy pracownik zostaje gwałtownie wyrzucony w górę siłą wyrzutu podnośnika, która uwalnia kosz po wyłączeniu przyrządów sterujących. W wyniku tego pracownik może być wyrzucony z kosza lub „wystrzelony” w kierunku stropu lub spodniej część mostu.

Reprezentowaliśmy pracowników i rodziny w roszczeniach wynikających z wypadków na podnośnikach koszowych, do których doszło z wielu powodów. Posiadamy dogłębną wiedzę na temat sposobu działania tych maszyn i rodzajów obrażeń mogących powstać z dowolnego powodu, na przykład z powodu awarii sprzętu czy błędu operatora. Uważnie przyglądamy się specyfice faktów każdej sprawy w celu przedstawienia najsilniejszych argumentów na poparcie roszczeń o odszkodowanie za odniesione szkody.

Uzyskanie najwyższego odszkodowania za odniesione obrażenia

Obrażenia odniesione w wypadkach na podnośnikach koszowych mogą być niezwykle złożone i trudne od ustalenia. Czasami nie można poznać pełnego zakresu doznanych obrażeń, dopóki w pełni nie zgłębimy sprawy. Jesteśmy gotowi poświęcić każdą niezbędną ilość czasu i przeznaczyć wszelkie konieczne środki w celu uzyskania dla Państwa najlepszego możliwego rezultatu.

Se habla Español | Mówimy po polsku

Proszę omówić z jednym z naszych prawników swoje roszczenie z tytułu obrażeń odniesionych w wypadku na podnośniku koszowym

Oferujemy agresywną reprezentację prawną mającą na celu uzyskanie najwyższej kwoty odszkodowania z tytułu odniesionych przez Państwa obrażeń. Prosimy o kontakt z naszym biurem w Nowym Jorku, aby umówić się na bezpłatną wstępną konsultację w sprawie swego roszczenia. Aby umówić się na spotkanie, można dzwonić do nas pod numer 212-235-1197 lub wysłać email.

Obchodzimy jubileusz65-lecia działalności

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

1Angażujemy się w 100%: w każdej przyjętej przez nas sprawie uruchamiamy wszystkie zasoby firmy dążąc do uzyskania pozytywnych rezultatów. Nie obawiamy się wydać żadnych sum koniecznych do wygrania sprawy w imieniu klienta.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

2Zatrudniamy najlepszych biegłych: po starannym przygotowaniu wyszukujemy biegłych, którzy prowadzą najnowocześniejsze badania nad tym rodzajem uszkodzeń ciała, jakich doznał nasz klient. Współpracujemy na stałe z ekspertami w dziedzinie medycyny, naukowcami, pracownikami uczelni wyższych i innymi.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

3Znamy adwokatów strony przeciwnej: w ciągu prawie 65 lat pracy w branży widzieliśmy już wszystkie metody stosowane przez adwokatów strony przeciwnej. Nasze strategie są sprawdzone i dopasowane do ich poczynań oraz obliczone na szybkie przeciwdziałanie wszelkim próbom ograniczenia należnego klientowi odszkodowania.

Photo of Martin W. Edelman and Paul F. Callan