English | Español | Polski

Attorney Advertising

Znaleźliście
Państwo swoich
prawników

PONAD $600,000,000 USD UZYSKANYCH W ODSZKODOWANIACH DLA KLIENTÓW

Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Construction Accidents

Wypadki budowlane

Motor Vehicle Accidents

Wypadki w miejskich środkach transportu

Bicycle Accidents

Wypadki w środkach komunikacji publicznej

Traumatic Brain Injuries

Urazowe uszkodzenie mózgu

Unsafe Products

Niebezpieczne produkty

Sexual Abuse

Wykorzystywanie seksualne

Doły I Wykopy

Chronimy prawa pracowników budowlanych poszkodowanych w wypadkach w dołach i wykopach

Doły i wykopy na placu budowy mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla pracowników. Istnieją rygorystyczne przepisy, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wpadnięcie do dołu lub wykopu, zapadnięcie się wykopu oraz inne problemy mogą doprowadzić do poważnych obrażeń, a podjęcie wszelkich koniecznych środków ostrożności należy do obowiązków generalnego wykonawcy.

Jeśli Państwo lub bliska Państwu osoba doznała poważnych obrażeń w wypadku na placu budowy, ważne jest, aby zawsze reprezentował Państwa doświadczony prawnik. Generalni wykonawcy i ich firmy ubezpieczeniowe dołożą wszelkich starań, aby uniknąć odpowiedzialności za takie roszczenia. Dzięki odpowiedniemu zastępstwu prawnemu zapewnią sobie Państwo ochronę swoich praw.

Agresywne zastępstwo prawne dla nowojorskich pracowników budowlanych, którzy doznali obrażeń

W kancelarii Edelman & Edelman, P.C. nasi prawnicy zajmują się sprawami wypadków związanych z obrażeniami odniesionymi w dołach i wykopach, do których doszło z dowolnego powodu. Posiadamy również doświadczenie, jeśli chodzi o wypadki przy pracach wykopaliskowych oraz obrażenia związane z nieprawidłowym użytkowaniem form do wylewania betonu i betonowych szalunków. Bez wzgędu na to, jak doszło do obrażeń i jakie okoliczności towarzyszyły wypadkowi, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, abyście mieli Państwo pewność , że otrzymacie sprawiedliwe odszkodowanie za wszystkie swoje straty.

Dysponujemy doświadczeniem, umiejętnościami oraz środkami, aby zbadać Państwa sprawę i zdobyć dowody konieczne do zapewnienia najwyższego odszkodowania z tytułu Państwa roszczeń. Mecenas Martin Edelman posiada rozległą wiedzę na temat rodzajów obrażeń, jakie mogą mieć miejsce na placach budowy i stale odkrywa obrażenia przeoczone we wstępnych badaniach lekarskich.

Dążymy do lepszych rezultatów w skomplikowanych sprawach obrażeń doznanych w wypadkach budowlanych

W naszej praktyce skupiamy się na pomocy poszkodowanym, których życie zmieniło się z powodu obrażeń doznanych w wypadkach, jakie miały miejsce na skutek zaniedbania osób trzecich. Znamy metody działania generalnych wykonawców, stosowane celem uniknięcia odpowiedzialności za takie wypadki i wiemy, w jaki sposób ich firmy ubezpieczeniowe próbują zmniejszać wypłaty odszkodowań. Nasze doświadczenie pozwala nam dochodzić maksymalnych odszkodowań oraz dopilnować, aby wszelkie osoby winne zaniedbania zostały pociągnięte do odpowiedzialności.

Se habla Español | Mówimy po polsku

Proszę porozmawiać z jednym z naszych adwokatów na temat swoich roszczeń z tytułu obrażeń

Zachęcamy do skontaktowania się z naszym nowojorskim biurem w celu omówienia z prawnikiem obrażeń odniesionych w wyniku wpadnięcia do dołu lub wykopu. Można zadzwonić do nas pod numer 212-235-1197 lub wysłać email, aby umówić się na bezpłatną niezobowiązującą wstępną konsultację, podczas której można uzyskać uczciwą analizę swojej sprawy oraz więcej informacji na temat swoich opcji prawnych.

Obchodzimy jubileusz65-lecia działalności

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

1Angażujemy się w 100%: w każdej przyjętej przez nas sprawie uruchamiamy wszystkie zasoby firmy dążąc do uzyskania pozytywnych rezultatów. Nie obawiamy się wydać żadnych sum koniecznych do wygrania sprawy w imieniu klienta.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

2Zatrudniamy najlepszych biegłych: po starannym przygotowaniu wyszukujemy biegłych, którzy prowadzą najnowocześniejsze badania nad tym rodzajem uszkodzeń ciała, jakich doznał nasz klient. Współpracujemy na stałe z ekspertami w dziedzinie medycyny, naukowcami, pracownikami uczelni wyższych i innymi.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

3Znamy adwokatów strony przeciwnej: w ciągu prawie 65 lat pracy w branży widzieliśmy już wszystkie metody stosowane przez adwokatów strony przeciwnej. Nasze strategie są sprawdzone i dopasowane do ich poczynań oraz obliczone na szybkie przeciwdziałanie wszelkim próbom ograniczenia należnego klientowi odszkodowania.

Photo of Martin W. Edelman and Paul F. Callan