English | Español | Polski

Attorney Advertising

Znaleźliście
Państwo swoich
prawników

PONAD $600,000,000 USD UZYSKANYCH W ODSZKODOWANIACH DLA KLIENTÓW

Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Professionals at Edelman & Edelman, P.C.
Construction Accidents

Wypadki budowlane

Motor Vehicle Accidents

Wypadki w miejskich środkach transportu

Bicycle Accidents

Wypadki w środkach komunikacji publicznej

Traumatic Brain Injuries

Urazowe uszkodzenie mózgu

Unsafe Products

Niebezpieczne produkty

Sexual Abuse

Wykorzystywanie seksualne

Wypadki Na Dźwigach

Reprezentujemy nowojorskich pracowników budowlanych poszkodowanych w wypadkach na dźwigach

Załogi budowlane wykonujące prace na znacznych wysokościach zazwyczaj na pewnym etapie robót potrzebują dźwigu. Dźwig jest skomplikowaną maszyną, która wymaga wielkiej uwagi we wszystkich aspektach załadunku, obsługi oraz rozładunku. Gdy do wypadku na dźwigu przyczyni się zaniedbanie, w wyniku którego pracownicy doznają poważnych urazów, mają oni prawo do pełnego odszkodowania na poczet opieki medycznej, z tytułu utraty dochodu oraz z tytułu innych szkód.

W zależności od okoliczności wypadku, zarówno generalny wykonawca, podwykonawcy jak też inne osoby mogą być w takich sprawach pociągnięte do odpowiedzialność. Wskazanie osób winnych zaniedbania może być dość trudne, a większość z nich będzie usiłowała obarczyć winą kogoś innego. Niezwykle istotne jest posiadanie wprawnego adwokata, który rozumie wypadki na dźwigach i potrafi dojść prawdy, aby mogli Państwo otrzymać odszkodowanie, na które zasługujecie.

Solidne zastępstwo prawne poszkodowanych nowojorskich pracowników budowlanych

W swojej praktyce dotyczącej obrażeń odniesionych w wypadkach budowlanych kancelaria Edelman & Edelman, P.C. kładzie nacisk na udzielenie pomocy osobom, które doznały urazów w pracy. Reprezentowaliśmy z powodzeniem niezliczonych pracowników w bardzo zróżnicowanych sprawach związanych z roszczeniami z tytułu wypadków na dźwigach. Niezależnie od tego, czy roszczenie reguluje nowojorskie prawo pracy czy odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich, jesteśmy przygotowani zapewnić zastępstwo prawne konieczne do zagwarantowania w Państwa sprawie najlepszych możliwych rezultatów.

Mamy doświadczenie w rozwiązywaniu roszczeń z tytułu wszystkich rodzajów wypadków na dźwigach, co obejmuje poniższe:

  • niewłaściwy załadunek i rozładunek, co obejmuje przeładowanie i upuszczenie ładunku
  • defekty mechanizmu podnoszenia
  • niedbała eksploatacja, co obejmuje zmiażdżenia przeciwwagą
  • niedostateczne przeszkolenie oraz zaniedbania w naborze pracowników
  • niedbała lub niewłaściwa konserwacja dźwigów

Nasze niezachwiane dążenie do najwyższego odszkodowania

Nie boimy się przyjmować skomplikowanych spraw. Jeśli chodzi o ścisłość, tylko takimi się zajmujemy. Kochamy wyzwania i każdy przeciwnik, który chciałby spróbować nas prześcignąć w pracy, przewyższyć taktyką lub ponieść większe nakłady, jest mile widziany. Kiedy już podejmiemy się sprawy, nic nas nie powstrzyma w naszych staraniach, aby uzyskać dla klienta maksymalną kwotę odszkodowania w sprawie.

Se habla Español | Mówimy po polsku

Proszę porozmawiać o swoich obrażeniach z jednym z naszych prawników specjalizujących się w nowojorskich wypadkach na dźwigach

Jeśli ulegli Państwo wypadkowi na dźwigu, prosimy jeszcze dziś o kontakt z naszym biurem w celu uzyskania dalszych informacji na temat swoich praw i opcji prawnych. Aby umówić się na spotkanie, można dzwonić do nas pod numer 212-235-1197 lub wysłać e-mail.

Obchodzimy jubileusz65-lecia działalności

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

1Angażujemy się w 100%: w każdej przyjętej przez nas sprawie uruchamiamy wszystkie zasoby firmy dążąc do uzyskania pozytywnych rezultatów. Nie obawiamy się wydać żadnych sum koniecznych do wygrania sprawy w imieniu klienta.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

2Zatrudniamy najlepszych biegłych: po starannym przygotowaniu wyszukujemy biegłych, którzy prowadzą najnowocześniejsze badania nad tym rodzajem uszkodzeń ciała, jakich doznał nasz klient. Współpracujemy na stałe z ekspertami w dziedzinie medycyny, naukowcami, pracownikami uczelni wyższych i innymi.

Trzy Powody, Dla Których Warto Nas Zatrudnić

3Znamy adwokatów strony przeciwnej: w ciągu prawie 65 lat pracy w branży widzieliśmy już wszystkie metody stosowane przez adwokatów strony przeciwnej. Nasze strategie są sprawdzone i dopasowane do ich poczynań oraz obliczone na szybkie przeciwdziałanie wszelkim próbom ograniczenia należnego klientowi odszkodowania.

Photo of Martin W. Edelman and Paul F. Callan